Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Lwy przed Operą

Postacią najczęściej portretowaną na pomnikach wystawianych w Poznaniu w czasach pruskich, wcale nie był żaden cesarz, kanclerz, marszałek czy poeta, ale królewskie zwierzę – lew.

 

Pierwszy poznański pomnik, odsłonięty w 1870 roku monument poświęcony pamięci żołnierzy pruskich z poznańskiego V Korpusu Armii, którzy zginęli w bitwie pod Nachodem stoczonej z wojskami austriackimi, przedstawiał dumnego Lwa, który symbolizował postać głównodowodzącego – generała

 

Drugim poznańskim pomnikiem, na którym pojawiła się rzeźba lwa , symbolizującego konkretnego człowieka, był pomnik twórcy poznańskiego ogrodu zoologicznego – …………… Ten pomnik szczęśliwie uniknął zniszczenia podczas nocy z 3 na 4 kwietnia 1919 roku, kiedy to rozentuzjazmowani Polacy, burzyli pomniki pruskiej dominacji w Poznaniu.

 

Trzecim pruskim pomnikiem, na którym pojawiły się lwy – były rzeźby ustawione przy wejściu do Opery. Wielkie zwierzęta kroczące obok nagich, dostojnych, pięknie zbudowanych  postaci w sposób oczywisty kojarzą się z pruską, a potem hitlerowską estetyką, która na piedestał wynosiła piękno ciała i tężyznę fizyczną. Z drugiej strony nie były to pomniki, które w sposób oczywisty nawiązywałyby do tradycji niemieckiego militaryzmu.

 

Dysonans jaki wytwarzały spróbował rozładować poznański poeta i satyryk – Włodzimierz Scisłowski, który postanowił oswoić lwy, a uczynił to wysyłając je na spacer po mieście, który opisał w wierszu „Lwy sprzed Opery”.

 

Każdy z nas widział lwy przy Operze,

więc tę historię oceńcie sami:

możecie wierzyć, albo nie wierzyć

w to co się stało z naszymi lwami.

 

Znudziło im się stać nieruchomo,

znudziło ciągle na ludzi patrzeć,

więc poszły przejść się – zauważono,

że już nie było ich przy teatrze.

 

Zwiedzały miasto bardzo ciekawie,

weszły do baru aby się najeść,

zjadły ciasteczka, wypiły kawę

i pojechały nawet tramwajem.

 

Trafiły w końcu na Stary Rynek,

aby Koziołkom tam się przedstawić,

no, i zmęczone już odrobinę

siadły nad Wartą, gdzie bujne trawy.

 

Potem na Maltę poszły przez Śródkę,

aby jezioro obejść wokoło,

wzięły w nim kąpiel i wesolutkie

zwiedziły słynne poznańskie Zoo!

 

Spośród pruskich pomników, które ocalone zostały podczas przejmowania miasta przez Polaków i niszczenia śladów pruskiej dominacji, najczęściej ocalone zostały te, które przedstawiały zwierzęta. Ocalał pomnik ………….., twórcy poznańskiego ZOO, w którym na postumencie znajdował się lew.

 

 

 

 

Bibliografia:

  • Włodzimierz Scisłowski, Lwy sprzed Opery [w:] tegoż, Poznaj Poznań. Wiersze dla dzieci, Poznań 1990, s. 39.