Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Apteka im. Powstańców Wielkopolskich

Apteka im. Powstańców Wielkopolskich

Tablica wykonana była z metalu i zawieszona na ścianie pawilonu handlowego przy zbiegu ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Ratajczaka, gdzie mieściła się Apteka nr 6, która w grudniu 1974 roku zyskała patronat Powstańców Wielkopolskich.

Lokalizacja  Obecnie w pawilonie znajduje się salon sukni ślubnych, ale tablicy nie ma.

Inskrypcja

POWSTANIA WIELKOPOLSKIE

NARODOWOWYZWOLEŃCZE WALKI PRZECIW PRUSAKOM

W LATACH 1794, 1806, 1918-1919

OSTATNIE POWSTANIE

TO ZBROJNA WALKA LUDNOŚCI POLSKIEJ

O PRZYŁĄCZENIE DO POLSKI ZIEM ZACHODNICH

ROZPOCZĘTE 27 GRUDNIA 1918 ROKU W POZNANIU

SZYBKO OBJĘŁO WIELE MIAST WIELKOPOLSKI

BYŁO JEDNYM Z PRZEJAWÓW PATRIOTYZMU WIELKOPOLAN

PRZYCZYNIŁO SIĘ DO KORZYSTNEGO DLA POLSKI

PRZEBIEGU JEJ ZACHODNIEJ GRANICY

  • Materiał płyta metalowa wykonana ze stalowej blachy

  • Odsłonięcie 21grudnia 1974 r.

Nie wiadomo kiedy tablica zniknęła z tej ściany. Nie jest nawet całkiem jasne gdzie była zawieszona i czy była jedna czy dwie tablice. Fotografia ilustrująca odsłonięcie tej tablicy pojawiło się w „Kronice Miasta Poznania”, a przedstawia ona kilku kombatantów oraz dziewczyna z pocztu sztandarowego oraz tablicę przesłoniętą szarfa. Nie jest to jednak ta płyta, która znajdowała się na budynku, a co więcej zdjęcie zrobione jest we wnętrzu budynku, zaś podpis pod nim informuje, że to widok od strony ul. Kościuszki, co jeszcze bardziej gmatwa sytuację.

Paweł Cieliczko

 

Bibliografia

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 103.

  • KMP, 2/1975, s. 172.