Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Fontanna na Malcie

Pływająca fontanna na jeziorze maltańskim uruchomiona została w święto patronów Poznania – śś. Piotra i Pawła – 29 czerwca 2003 roku, a jej powstanie uświetniało obchody rocznicy 750-lecia lokacji Poznania. Wówczas woda wystrzeliwana była w powietrze w postaci jednego słupa o wysokości dochodzącej do 60 metrów.

 

W 2010 roku fontanna przeszła gruntowną modernizację i odtąd woda tryska z niej trzynastoma dyszami, a mieni się dziewięcioma kombinacjami kolorystycznymi, dzięki atrakcyjnemu podświetleniu, oferując oglądającym atrakcyjny spektakl wody i światła.

 

Fontanna jest największym tego typu obiektem w Polsce. Zasilają ją pompy głębinowe o wydajności 8 litrów na sekundę, przy takim natężeniu pracy potrzeba by było prawie 40 lat by przepompować całą wodę jeziora maltańskiego.  Wokół fontanny wyznaczony został bojami obszar o średnicy około 20 metrów i w tej strefie spada woda wystrzeliwana z fontanny

 

Podkreślić należy, że fontanna zaprojektowana została w taki sposób, by nie stanowiła zagrożenia dla flory i fauny jeziora maltańskiego, a co więcej nawet pozytywnie ona oddziałuje na ten ekosystem. Strumienie wody rozbijają się o tafle jeziora i dzięki temu przyczyniają się do lepszego napowietrzenia wody, a wokół tworzą korzystny mikroklimat.

 

Właścicielem i sponsorem fontanny są poznańskie wodociągi Aquanet.

 

Bibliografia: