Pomniki Poznania

Głaz harcerzy – powstańców wielkopolskich