Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Kat z Pręgierza

 fot. Tomasz Koryl