Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Pływaczka

W poprzednim poście była mowa o Józefie Kopczyńskim, któremu córka – Magdalena Kopczyńska-Matusewicz – zadedykowała rzeźbę Tancerka. Warto przypomnieć, że sam Józef Kopczyński był także autorem rzeźby plenerowej przedstawiającej aktywną dziewczynę, którą przez dziesiątki lat podziwiać można było na poznańskich Ratajach. Rzeźba Pływaczka od 1977 roku znajdowała się bowiem obok pobliżu Basenu Krytego „Rataje” przy Osiedlu Piastowskim 53.

Zamówiona została w ramach programu „humanizowania” ratajskich osiedli mieszkaniowych wybudowanych z wielkiej płyty. Rzeźba wybrana została w ramach drugiej edycji pleneru rzeźbiarskiego „Rataje-74” organizowanego w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, gdzie eksponowano 18 projektów rzeźb, spośród których zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” wybrał między innymi Pływaczkę Józefa Kopczyńskiego.

Dzisiaj wydaje się to niewiarygodne, ale w latach siedemdziesiątych spółdzielnia nie mogła zamówić rzeźby bezpośrednio u artysty, ale pośredniczyć w tym musiała firma – Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Sztuk Plastycznych Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachowały się rachunki, które obrazują kolejne etapy powstania rzeźby i technologię jej wykonania, od szkicu koncepcyjnego począwszy, poprzez projekt wraz z cokołem w skali 1:10, przygotowanie modelu samej rzeźby oraz jej części cokołowej w gipsie, aż do zrobienia modelu do odlewu w brązie, ostatecznej realizacji oraz cyzelowania.

Rzeźba Pływaczki wykonana przez Józefa Kopczyńskiego była jedną z najwyższych na ratajskich osiedlach, bo liczyła ok. 4 m. Niestety nie można jej już zobaczyć, bo w 2016 roku została… skradziona.