Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Pomnik Mariana Buczka

Na terenie Poznania znajdował się także pomnik innego działacza komunistycznego – Mariana Buczka. Niewielka popularność tego monumentu i fakt, że wie o nim niewielu poznaniaków, wynikała z faktu, że nie znajdował się on na otwartej przestrzeni, a na placu apelowym w zamkniętych koszarach ówczesnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich, u zbiegu ul. Polnej i ul. Bukowskiej.

 

Autorem znajdującego się na cokole popiersia Mariana Buczka był J. Rajchel, a pomnik odsłonięty został w 1966 roku.

 

Popiersie Mariana Buczka usunięte zostało po przemianach ustrojowych 1989 roku. Zastąpiony został pomnikiem hetmana Stefana Czarneckiego – patrona Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, który dzięki temu zyskał drugi pomnik w Poznaniu.

 

Paweł Cieliczko

 

 

Bibliografia:

  • Eugeniusz Goliński, Pomniki Poznania, Poznań 2001, s. 121.