Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Pomnik Ofiar Wojen w Kiekrzu

Pomnik Ofiar Wojen, znajdujący się na terenie przylegającym do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Kiekrzu. Upamiętania on mieszkańców, którzy zginęli podczas I i II wojny światowej oraz powstania wielkopolskiego. 

Pierwotny pomnik ufundowany został przez parafian w 1929 roku, zniszczony podczas okupacji niemieckiej, odtworzony i odsłonięty został w 1974 roku. Wykonany jest z kamienia, na jego szczycie znajduje się figura Chrystusa, a u jej stóp, przymocowane do cokołu zostały kamienne tablice. Na frontowej napisano:

Ku uczczeniu poległych w I wojnie światowej 1914-1918 r.

W Powstaniu Wielkopolskim 1918-1920 r.

W II wojnie światowej 1939-1945 r.

Parafia Kiekrz. Fund. 1929 r. Odnowiony 1974 r.

Na obu bocznych ścianach pomnika znajdują się kamienne tablice, a na każdej z nich lista 27 mieszkańców, którzy zginęli w wyniku działań zbrojnych.