Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Pomnik Plutonu Obrony Przeciwlotniczej

Pomnik Plutonu Obrony Przeciwlotniczej znajduje się przed budynkiem zarządu Zakładów Cegielskiego przy ul. 28 Czerwca 1956 roku. Upamiętnia on robotniczy oddział, który we wrześniu 1939 roku skutecznie odpierał ataki niemieckiego lotnictwa. Pomnik wykonany został z betonu i obłożony granitowymi płytami, na których umieszczona została metalowa tablica z datą „1939” oraz inskrypcją o treści:

 

W 43 rocznicę tragicznego września

załoga Zakładów H. Cegielskiego poświęca tę tablicę

pamięci robotniczego plutonu obrony przeciwlotniczej HCP,

który w pierwszych dniach wojny

skutecznie odpierał ataki hitlerowskiego lotnictwa na miasto

Poznań, wrzesień 1982 roku.

 

Pomnik odsłonięty został we wrześniu 1982 roku, w 43. rocznicę wojny obronnej. Najprawdopodobniej jednak planowano go odsłonić 3 lata wcześniej, we wrześniu 1979 roku gdy przypadała 40 rocznica napaści Niemiec na Polskę. Wskazuje na to fakt umieszczenia na tablicy nazwiska twórcy pomnika – „Marian Banasiewicz” – oraz daty rocznej – „1979”.    

 

Paweł Cieliczko

 

 

Bibliografia:

  • Eugeniusz Goliński, Pomniki Poznania, Poznań 2001, s. 31.

  • Jarosław Mulczyński, Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku, „Kronika Miasta Poznania”, 2/2001, s. 256-257.

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania, Poznań 2004, s. 18.