Pomniki Poznania

Pomnik poległych jeńców francuskich