Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Pomnik powstańców wielkopolskich na Starołęce

Podobne (jak w przypadku pomnika na cmentarzu górczyńskim) były dzieje pomnika poświęconego pamięci powstańców wielkopolskich, znajdującego się na cmentarzu parafialnym przy ul. Św. Antoniego na Starołęce.

 

Pierwszy pomnik ufundowany został staraniem Towarzystwa Powstańców i Wojaków zgromadzonych w kole Poznań-Starołęka, a jego uroczystego odsłonięcia dokonano w 1935 roku. Już po czterech latach – we wrześniu 1939 roku – pomnik został zniszczony przez niemieckich okupantów. Udało się jednak uratować kamienne tablice.

 

Nowy pomnik odsłonięty został w 1950 roku staraniem koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Poznania-Starołęki. Kamienny obelisk mierzący przeszło 3 metry ustawiony został na trzystopniowej kamiennej płycie fundamentowej.

Jego zwieńczenie zdobi kamienny krzyż stylizowany na Krzyż Walecznych, poniżej wyryto orła, a pod nim umieszczono pierwszą tablicę z napisem –

 

Za wolność

 

Pod nią umieszczona została ocalona, przedwojenna tablica z napisem –

 

Polegli śmiercią walecznych na polu chwały

15.02.1919 r. pod Grójcem Małym

Stanisław Kończal,

Stanisław Zajączkowski.

 

Obok niej umieszczona została nowa (pochodząca z 1950 roku) tablica, poświęcona pamięci powstańców wielkopolskich, ofiar II wojny światowej –

 

Ku wieczystej chwale Powstańcom Wielkopolskim,

którzy zmarli i zginęli w Obozach Hitlerowskich

 

U stóp pomnika znajduje się zaś ostatnia tablica, upamiętniająca fundatorów pierwszego pomnika powstańców wielkopolskich na Starołęce –

 

Towarzystwo Powstańców i Wojaków 1918-1919

Koło Poznań-Starołęka

 

Paweł Cieliczko

 

 

Bibliografia:

  • Eugeniusz Goliński, Pomniki Poznania, Poznań 2001, s. 22.