Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Pomnik Pyry

Ziemniaki, których początek kariery w Polsce opisywał Jędrzej Kitowicz, szybko zyskały wielką popularność w Wielkopolsce i zaczęły być kojarzone z naszym regionem. Nawet pleban z Rzeczycy nie spodziewał się chyba jednak, że zostaną one uhonorowane monumentem – pomnikiem poznańskiej pyry. Obelisk stanął w 2007 r. w parku im. Jana Pawła II na Łęgach Dębińskich na Wildzie – a więc w dzielnicy, w której osiedlali się bamberscy osadnicy, którzy mieli znaczny udział w sprowadzeniu ziemniaka. Pomnikiem Pyry jest pięciotonowy głaz narzutowy przywieziony spod Stęszewa, na którym wyryto napis POZNAŃSKA PYRA. Odsłonięty został 1 września 2007 r. podczas najbardziej poznańskiego festynu – Dni Pyry. Jeszcze przed wojną we fraszce Sens Poznania Jan Sztaudynger pisał przekornie o stolicy Wielkopolski-Pyrlandii:

 

Pyra na pyrze i pyrą pogania,

Oto kształt, smak, oto sens Poznania.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że etymologia poznańskiego określenia ziemniaka jest znacznie starsza i nie wiąże go z niemieckim kartoflem, ale z krajem pochodzenia ziemniaków – Peru.  [P.C.]

 

 

Paweł Cieliczko

 

 

Bibliografia

 

  • Paweł Cieliczko, Pomnik Pyry [w:] Poznański przewodnik literacki, Poznań 2013, s. 147.