Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica górczyńskich kosynierów
i powstańców

Tablica to prosta, marmurowa płyta, na której wyżłobiony jest biały napis przypominający o walce mieszkańców Górczyna o wolną Polskę. U szczytu tablicy znajduje się biały orzeł w koronie, umieszczony w prostokątnym obramowaniu. Nieco poniżej, po lewej stronie, umieszczone zostały dwie skrzyżowane, osadzone na sztorc, kosy. Tablica przymocowana jest do ściany czterema mosiężnymi śrubami.

Lokalizacja   boczna, wschodnia fasada kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża przy ul. Częstochowskiej 16.

Inskrypcja

WIECZNA PAMIĘĆ GÓRCZYŃSKIM KOSYNIEROM

W 150 ROCZNICĘ WIOSNY LUDÓW

1848-1998

BOHATEROM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

W 80 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

1918-1998

ZAWSZE WIERNYM BOGU I OJCZYŹNIE

MIESZKAŃCOM GÓRCZYNAKTÓRZY GINELI W WALCE

Z FASZYZMEM W LATACH 1939-1945

Z KOMUNIZMEM W LATACH 1945-1989

 

POTOMNI

GÓRCZYNIACY I HARCERZE 12 P.D.H.

W 80 ROCZNICĘ POWSTANIA DRUŻYNY

Wspomnieć należy o błędnie zapisanym słowie „ginęli”.

Paweł Cieliczko

Bibliografia

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 20.