Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica Ireneusza Wierzejewskiego

Tablica Ireneusza Wierzejewskiego

Ireneusz Wierzejewski działał w konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych, założył wówczas w Poznaniu Towarzystwo Czerwonego Krzyża oraz kierował organizacją medyczno-wojskową związaną z Polską Organizacją Wojskową. Jego zasługą było zapobieżenie wywiezieniu lekarstw i materiałów medycznych z Poznania w głąb Rzeszy. Gdy wybuchło powstanie, kierował pomocą medyczną, a wkrótce mianowany został naczelnym lekarzem armii wielkopolskiej, gdzie odpowiadał za zorganizowanie korpusu sanitarnego, w uznaniu zasług został awansowany na generała podporucznika. 

Lokalizacja   Tablica znajdowała się na frontowej ścianie budynku dawnego Wojewódzkiego Centrum Ortopedycznego przy ul. Gąsiorowskich 7.

Inskrypcja

W SZPITALU TYM

W LATACH 1912-1930 PRACOWAŁ I DZIAŁAŁ

GEN. PROF. DR IRENEUSZ WIERZEJEWSKI 1881-1930

ZAŁOŻYCIEL I PIERWSZY PREZES POLSKIEGO

TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

KIEROWNIK PIERWSZEJ W POLSCE KLINIKI ORTOPEDYCZNEJ

TWÓRCA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

ORAZ REDAKTOR NACZELNY NAUKOWYCH PISM MEDYCZNYCH

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI

W 50 ROCZNICĘ UTWORZENIA TOWARZYSTWA

TABLICĘ TĘ UFUNDOWALI PRACOWNICY SZPITALA

 

  • materiał płyta metalowa

  • projekt           

  • odsłonięcie  

 

Wspomnieć warto, że w uznaniu niezwykłych zasług prof. Ireneusza Wierzejewskiego, ojca polskiej traumatologii, poznański szpital ortopedyczny przy ul. Gąsiorowskich nazwany został – w dniu 14 sierpnia 1953 roku – imieniem Ireneusza Wierzejewskiego.

Wspomniana tablica zamontowana została znacznie później, najprawdopodobniej około 17 listopada 1978 roku, bo wtedy właśnie wypadała 50. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.  

Paweł Cieliczko

 

Bibliografia

  • „Kronika Miasta Poznania”, rocz. XXIV (1951-1956), s. 269

  • Tadeusz Kryska-Karski i Stanisław Żurakowski,Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, wyd. II uzup. i poprawione, s. 181.

  • Piotr Stawecki,Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994,  348.

  • Patroni wielkopolskich ulic, zebrał i oprac. Paweł Anders, Poznań, 2006. ​

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 15.