Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Józef Piłsudski zamyka galerię postaci związanych z Powstaniem Wielkopolskim, uhonorowanych indywidualnymi tablicami pamiątkowymi. Obecność marszałka na tej liście budzić może zdziwienie, powszechnie bowiem wiadomo, że umowa jaką zawarł z władzami niemieckimi zakładała, że nie będzie popierał dążeń zmierzających do włączenia ziem zaboru pruskiego z państwem polskim. Naczelnik jednak zerwał umowę z Niemcami i wspierał powstanie, a wyraz swojemu uznaniu i szacunkowi dla Wielkopolan dał podczas swoich wizyt w Poznaniu i wygłaszanych wówczas wystąpień, co podkreślili fundatorzy tablicy poświęconej Piłsudskiemu.

Lokalizacja  Tablica znajduje się na zachodniej ścianie wieży zegarowej zamku cesarskiego przy ul. Św. Marcin 80/82.

MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU

1867-1935

WSPÓŁTWÓRCY NIEPODLEGŁEGO

PAŃSTWA POLSKIEGO

OBROŃCY OJCZYZNY I EUROPY

PRZED NAWAŁĄ KOMUNISTYCZNĄ

PAMIĘTNI JEGO WYSTAPIEŃ

PATRIOTYCZNYCH W POZNANIU

W ROCZNICĘ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

WIELKOPOLANIE

1919   1999

  • Projektant

  • Materiał metalowa płyta odlana z brązu

  • Odsłonięcie 1999 (w 80. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego)

Tablica zaprojektowana została w klasyczny sposób. Jej zwieńczenie stanowi plastyczny portret marszałka, daty roczne rozdzielone są buławami marszałkowskimi, a pod nimi umieszczona jest okolicznościowa inskrypcja.

Tablica na zamku, nie była pierwszą dedykowaną Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, bo 19 marca 1934 roku upamiętniającą go tablicę odsłonięto w holu poznańskiego Dworca Głównego. Rok później wpisany został w miejską topografię, gdy ul. Wjazdową (obecnie odcinek ul. św. Marcin między rondem Kaponiera a ul. Kościuszki) nazwano aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego. Współczesna płyta pamiątkowa pojawiła się więc w miejscu nieprzypadkowym, tam gdzie 60 lat wcześniej kończyła aleja nosząca imię  Piłsudskiego.

Paweł Cieliczko

Bibliografia

  • Jarosław Mulczyński, Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku, KMP 2/2001, s. 260.

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 60.

  • Głos Wielkopolski 31 V – 1 VI 2003