Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica pielęgniarek i lekarzy

Na budynku szpitala im. Raszei, tuż przy wejściu głównym od strony ul. Mickiewicza 2, umieszczona jest tablica upamiętniająca lekarzy i pielęgniarki niosące pomoc podczas wydarzeń czerwcowych 1956 roku. Napis na niej wyraża hołd dla

 

SZPITAL TEN

ZAPISAŁ SIĘ W PAMIĘCI POZNANIAKÓW

JAKO SYMBOL POMOCY W CIERPIENIU

ŚWIADEK ŚMIERCI BOHATERÓW 56

W XXV ROCZNICĘ 28 VI 1981

 

Tablica zaprojektowana jest w kształcie krzyża. Poszczególne słowa zapisane są pojedynczo w pionowej kolumnie, a na środku rozdzielone są napisem CZERWIEC 1956, wykonanym ze znacznie większych liter, tworzącym poziome ramiona krzyża.

 

Uroczyste odsłonięcie tej tablicy odbyło się w dniu 29 czerwca 1981 roku, a dokonała go Aleksandra Banaszak, pielęgniarka ze Szpitala Raszei, która udzielała pomocy rannym w trakcie walk ulicznych Poznańskiego Czerwca. Wdzięczność siostrom ze Szpitala Raszei wyraził Konrad Doberschuetz w poświęconym im wierszu:

 

Wtedy byłyście dla nas – promykiem nadziei

Siostry ze szpitala Raszei!

Cóż Wam dzisiaj powiemy?

Niech hołd złoży Wam żar naszego serca

Za te dni wówczas krwawe

Tragicznego Czerwca!

Za tę zaciętość na Waszych twarzach.

Gdy opatrywałyście nas na sali

I za ten zgiełk śmiertelny na korytarzach,

Kiedy na Waszych rękach nasi konali.

Za te ostatnie pocałunki na czole, byśmy już nie cierpieli,

Za biel Waszych fartuchów

I za czerwień krwi na tej bieli…

   

Paweł Cieliczko

 

 

Bibliografia:

  • Konrad Dobeschuetz, Siostry ze Szpitala Raszei [w:] Czarny Czwartek. Wiersze o poznańskim Czerwcu ’56, wybór i wstęp Stefan Drajewski, Poznań 2006, s. 94.

  • Jarosław Mulczyński, Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku, „Kronika Miasta Poznania, 2001, 2, s. 264.

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania, Poznań 2004, s. 66.

 

Netografia: