Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica powstańców – członków korporacji akademickich

Tablica  O tablicy tej postanowiłem napisać jako o pierwszej, bo honorując zasłużonych powstańców wielkopolskich przypomina o idei, która sprawiła że w grudniu 1918 roku stanęli do walki z zaborcą, a potem pracowali dla dobra wspólnego. „SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX”, to fundamentalna, rzymska zasada określająca obowiązki obywatela wobec państwa, którą oddaje stwierdzenie „DOBRO REPUBLIKI NAJWYŻSZYM PRAWEM”. Zapisana ona była w starym prawie XII tablic, które poznawał każdy młody Rzymianin w czasie szkolnej edukacji. Szczególnym jej orędownikiem był Cyceron, który głosił, że pożytek każdej jednostki jest zarazem pożytkiem całego społeczeństwa, a każdy obywatel powinien zabiegać o dobro wspólne jakim jest państwo, bo inaczej upadnie naród. Zasada polegająca na przedkładaniu dobra wspólnego ponad prywatne określana była jako virtus i uważana za najważniejszą cechę prawdziwego mężczyzna (vir – mąż, mężczyzn). To hasło przyświecało wszystkim uhonorowanym na tablicy korporantom, podobnie zresztą chyba jak wszystkim, którzy tego grudniowego dnia chwycili za broń, narażali własne życie, bo dobro Rzeczypospolitej było dla nich najważniejsze.

Lokalizacja  Tablica umieszczona jest na narożnej kamienicy przy  placu Wolności i Al. Marcinkowskiego, po prawej stronie od wejścia głównego do Księgarni św. Wojciecha.

Inskrypcja

SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX

 

CZŁONKOM POLSKICH KORPORACJI AKADEMICKICH Z LAT 1920-1939

POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

WŚRÓD KTÓRYCH BYLI

 

GEN. JÓZEF DOWBOR-MUŚNICKI KI LECHIA

GEN STANISŁAW TACZAK KI LECHIA

GEN WŁADYSŁAW ANDERS KI ARKONIA

DR STANISŁAW CELICHOWSKI KI FILOMATA

SĘDZI SN KAZIMIERZ DASZYŃSKI KI MAGNA-POLONIA

PROF. WIKTOR DEGA KI ICARIA

POR. FELIKS DROPIŃSKI KI MASOVIA

  1. JÓZEF PRĄDZYŃSKI KI BALTIA

PŁK BERNARD ŚLIWIŃSKI KI SURMA

PROF. IRENEUSZ WIERZEJEWSKI KI CHROBRIA

 

W 90. ROCZNICĘ

WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

POZNAŃSKIE KOŁO MIĘDZYKORPORACYJNE

  • Projektant

  • Materiał metalowa płyta odlana z brązu

  • Odsłonięcie 25 stycznia 1999 roku

Tablica ufundowana została przez przez Stowarzyszenie Filistrów Korporacji Akademickich w ramach inicjatywy zmierzającej do ufundowania w Poznaniu trzech tablic pamiątkowych poświęconych przedwojennym korporantom i korporacjom akademickim. Pierwsza upamiętnia korporantów – powstańców wielkopolskich, druga korporantów – rektorów Uniwersytetu Poznańskiego, trzecia zaś członków korporacji akademickich poległym, pomordowanym i zaginionym w latach 1939-1956.

Tablica kształtem przypomina przysadzisty filar, na którego wysuniętym zwieńczeniu umieszczony został orzeł w koronie, nieco podobny do orzełków wojskowych, natomiast na wysuniętym fundamencie znajduje się tarcza herbowa, ze splatanymi symbolami korporacji akademickich.

Paweł Cieliczko

Bibliografia

  • Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, opracował Paweł Anders, wydanie III (zaktualizowane), Poznań 2010, s. 146.

  • Jarosław Mulczyński, Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku, KMP 2/2001, s. 260.

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 58.