Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica powstańców z Dzielnicy Zamkowej

Tablica umieszczona jest w bogato zdobionej ramie, zwieńczonej trójkątnym tympanonem z krzyżem w środku, czym nawiązuje do tablic upamiętniających zasłużone postaci umieszczanych na kościelnych murach. Ma kształt bogato zdobionego „okna”, na którego „parapecie” znajdują się dwa wyrzeźbione znicze. Pierwotnie wmurowana była w ścianę stojącej w tym miejscu kamienicy, a gdy budynek rozebrano, została zachowana. Obecnie umieszczona jest w łuku arkadowego muru.

Lokalizacja Tablica znajduje się w jednym ze skrzydeł planowanego założenia monumentalnego – groty Najświętszej Marii Panny ze św. Bernadettą – przy kościele pod wezwaniem św. Marcina przy ul. Św. Marcin 13.

Inskrypcja

W 15. ROCZNICĘ

OSWOBODZENIA ZIEM ZACHODNICH

Z POD JARZMA PRUSKIEGO

KU UCZCZENIU PAMIĘCI ZMARŁYCH

POWSTAŃCÓW

NIECHAJ TABLICA TA PRZYPOMINA

PRZYSZŁYM POKOLENIOM

ZMARŁYCH BOJOWNIKÓW

ICH BOHATERSTWO

ORAZ GORĄCĄ MIŁOŚĆ OJCZYZNY

 

TABLICĘ NINIEJSZĄ UFUNDOWAŁO

TOW. UCZESTNIKÓW POWSTANIA WLKP.

1918 – 1919

  1. IGNACEGO PADEREWSKIEGO

POZNAŃ III DZIELNICA ZAMEK

Z OKAZJI 10-LECIA SWEGO ISTNIENIA

POZNAŃ DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 1933 R.

 

  • Projektant Marian Skrzypczak i Jerzy Gleszczyński

  • Materiał kamienna płyta wykonana z piaskowca

  • Odsłonięcie 15 października 1933 roku (w 15 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 10 rocznicę założenia Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. Ignacego Paderewskiego.

Paweł Cieliczko

Bibliografia:

  • Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, opracował Paweł Anders, wydanie III (zaktualizowane), Poznań 2010, s. 149-150.

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 58.