Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica powstańców ze Starego Miasta

Tablica umieszczona w szerokiej, drewnianej ramie przygotowana została jako miejsce upamiętnienia członków Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. Franciszka Ratajczaka. Lista uhonorowanych liczy 73 osoby. Otwiera ją patron związku, a po nim następuje kolejnych 68 nazwisk członków, którzy zmarli pomiędzy 1924 a 1938 roku, do których dopisano dwie osoby, które zginęły w czasie okupacji i dwóch, którzy zmarli po wojnie. Założenie towarzyszące powstaniu tej tablicy zakładało, że będzie ona sukcesywnie uzupełniana, nie zostało to jednak zrealizowane, bo wypełniono zaledwie 1/3 jej powierzchni, a reszta pozostała pusta.

Lokalizacja  Marmurowa tablica umieszczona jest w szerokiej, drewnianej ramie, a  zawieszono ją w niszy krużganków zespołu gmachów pojezuickich przy ul. Gołębiej 1, w części przylegającej do kościoła farnego, od strony dziedzińca

Inskrypcja

TOWARZYSTWO POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA

POZNAŃ. PAMIĘCI POLEGŁYCH I ZMARŁYCH CZŁONKÓW 1918-19

RATAJCZAK FR. 1918 

ZIELAZKIEWICZ P. 1924

 ROGOZIŃSKI ZYGM. 1924

HEYDRYCH ROMAN 1924

CIEŃSKI WITOLD 1925

PENDOWSKI KAZ. 1925

OKONIEWSKI MIECZ. 1925

JACHIMOWICZ A. 1925

KARGE STANISŁAW 1926

MACIEJOWSKI LEON 1926

RYŻEWICZ EDW. 1926

SZARZEWSKI M. 1926

SŁAKOWSKI LEON 1927

BIAŁECKI NARCYZ 1927

LEWANDOWSKI Z. 1927

THIELMAN L. 1927

BIAŁECKI ROMAN 1927

PRZYBYLOWICZ M. 1928

MALUSKIEWICZ M. 1929

DOBRY FRANCISZEK 1929

MŁODOŻYŃSKI WŁ. 1929

SMOLSKI STAN. 1929

PIOTROWSKI J. 1930

JESIONEK KAZ. 1930

RYPIŃSKI ANTONI 1930

MALICKI LUDWIK 1931

RÓŻAŃSKI F. 1931

BOGAJSKI LEON 1931

TUCHOLSKI STAN. 1931

RZEPECKI KAROL 1931

RUDZKI KAZIMIERZ 1932

OGRABOWICZ M. 1932

ŁAWICKI JAN 1932

GRAMZIŃSKI J. M. 1932

NOWAK JÓZEF 1932

DANKOWSKI WŁ. 1932

ZIOŁEK JAN 1932

RÓŻYŃSKI J. N. 1932

KACZOROWSKI KAZ. 1932

PLUCIŃSKI R. 1932

WICHROWSKI CZ. 1933

SIBRECHT STAN. 1933

MAŁEŃSKI M. 1934

WIEKRZY—CKI W. 1934

KOTLIŃSKI STAN. 1934

ŚNIEGOCKI — 1934

ROBIŃSKI STAN. 1935

NOWACKI STAN. 1935

PREISS WŁ 1935

PAWLAK WIKTOR 1935

LIGOCKI STEFAN 1936

URBAŃSKI STEFAN 1936

SUCHORSKI JÓZEF 1936

KWIECIŃSKI EDM. 1936

LEXANDROWICZ B. 1936

BARTKOWIAK KAZ. 1937

FAGIEWICZ ST. 1937

KOZŁOWSKI J. 1937

PARCZYŃSKI ST.

DOWBÓR-MUŚNICKI J. 1937

WINIEWICZ BOL. 1938

TABERNACKI FR. 1938

KEMPIŃSKI JÓZEF 1938

RYSZCZYŃSKI WŁ. 1938

URBAŃSKI JÓZEF 1938

PLENZLER JAN 1938

FORMAŃSKI WŁ. 1938

KNASIAK ST. 1938

GÓRALSKI JÓ. 1968

WARCHLEWSKI AN. 1971

GOŁĘBNIAK ANDRZEJ 23.1.1942 DACHAU

  1. PRAŁ. A. STYCHEL A. 1935

  2. PRAŁ. PA. STEINMETZ A. 1940

Paweł Cieliczko

Bibliografia

  • Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, opracował Paweł Anders, wydanie III (zaktualizowane), Poznań 2010, s. 150-151.

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 37.