Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Tablica Stanisława Mikołajczyka


Stanisław Mikołajczyk zapamiętany został przez historię jako następca gen. Władysława Sikorskiego na stanowisku premiera rządu emigracyjnego, który po zakończeniu wojny starał się zbudować rząd koalicyjny z komunistami, a gdy okazało się to niemożliwe potajemnie opuścił kraj i resztę życia spędził na emigracji. Nim do tego doszło był on bardzo aktywnym działaczem ludowym w Wielkopolsce, a jako powstaniec wielkopolski walczył o niepodległość regionu o czym przypomina kilka poświęconych mu tablic, znajdujących się w Poznaniu.

Lokalizacja  Najważniejsza tablica upamiętniająca Stanisława Mikołajczyka jest wmurowana w podstawę jego pomnika znajdującego się przed Urzędem Wojewódzkim przy Al. Niepodległości 16/18.

Inskrypcja

STANISŁAW MIKOŁAJCZYK

PREMIER RZĄDU R.P. 

 POSEŁ NA SEJM RP 

MINISTER ROLNICTWA

WICEPREZYDENT FAO

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI 1918-1919

UCZESTNIK WOJEN 1920-1939

PREZES WIELKOPOLSKIEGO

TOWARZYSTWA KÓŁEK ROLNICZYCH

PREZES MIĘDZYNARODOWEJ UNII CHŁOPSKIEJ 

PREZES POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

MĄŻ STANU I WIELKI PATRIOTA 

WDZIĘCZNI RODACY

1997

  • Projekt            Jerzy Sobociński

  • Materiał płyta kamienna (czarny polerowany marmur)

  • Odsłonięcie

Tablica ta przymocowana jest do postumentu pomnika Stanisława Mikołajczyka,

Wcześniej tablica honorująca Stanisława Mikołajczyka odsłonięta została na frontowej ścianie budynku organizacji i zrzeszeń rolniczych przy ul. Adama Mickiewicza 33. Zaprojektowana ona została bardzo podobnie, bo przedstawia wykaz funkcji pełnionych przez Stanisława Mikołajczyka, a jedynym elementem, który ją ożywia jest czterolistna koniczynka – symbol Polskiego Stronnictwa Ludowego, – w którą wpisana jest płaskorzeźba portretowa Stanisława Mikołajczyka, znajdująca się w lewym górnym narożniku tablicy. Znamienna była data jej odsłonięcia – 12 grudnia 1982 roku – w przeddzień pierwszej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, kiedy komunistyczny rząd starał się bardzo podkreślać swoje narodowe przekonania.

STANISŁAW MIKOŁAJCZYK

18 VII 1901 – 13 XII 1966

PREZES WIELKOPOLSKIEGO

TOWARZYSTWA KÓŁEK ROLNICZYCH

PREZES POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

PREMIER RZĄDU RP

POSEŁ DO SEJMU RP

MINISTER ROLNICTWA

WICEPREZYDENT SWIATOWEJ ORGANIZACJI

WYŻYWIENIA I ROLNICTWA PRZY ONZ

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI 1918

UCZESTNIK WOJEN 1920, 1939

MĄŻ STANU I WIELKI PATRIOTA

 

WDZIĘCZNI RODACY

Dziesięć lat później powstała kolejna tablica, ewidentnie wzorowana na poprzedniej, która odsłonięta została 12 grudnia 1992 roku na ścianie willi mieszkalnej przy ul.  Promienistej 6. Wykonana jest znacznie mniej precyzyjnie. Natomiast znamienne jest, że dwa wersy (4 i 10) inskrypcji umieszczonej na tablicy, robią wrażenie jakby zostały dospawane w późniejszym czasie, brzmienie tych wersów jest znamienne i świadczy o tym, jakie elementy przeszłości były dla władzy szczególnie niebezpieczne.

 

PREZES POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI 1918

 

 

Bibliografia

  • Roman Wilkanowicz, 27-my grudnia

  • Zbysław Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice zewnętrzne (połowa XIX – początek XXI wieku), Poznań 2004, s. 75-76, 104-105.

  • KMP 3-4/1998, s. 342.